Miễn phí vận chuyển nội thành khi mua từ 02 sản phẩm trở lên

TRỨNG GÀ HỮU CƠ

SET 4 : 10 VỈ 120 TRỨNG+ TẶNG 1 VỈ 12 TRỨNG
SET 3 : 05 VỈ 60 TRỨNG

SET 3 : 05 VỈ 60 TRỨNG

- 30% 350.000₫ 500.000₫
SET 2 : 02 VỈ 24 TRỨNG

SET 2 : 02 VỈ 24 TRỨNG

- 30% 140.000₫ 200.000₫
SET 1 : 01 VỈ 12 TRỨNG

SET 1 : 01 VỈ 12 TRỨNG

- 30% 70.000₫ 100.000₫
icon icon

Giỏ hàng

0
0
Giỏ hàng